معرفی دانشگاه اراک

در سال 1350 تعـدادی از اساتيد دانشگاه تهـران و دانشـسرای عالی سابـق، مقدمات تأسيس يك موســسه عـالي خصـوصی را در اراك ايجـاد نمودند. در مهـرماه هـمان سـال فعـاليت اين واحد آموزشی در چـهار رشته فيزيك، شيمـي، زيسـت شناسی، زبان و ادبيـات فارسی با پذيرش 450 دانشجو به نام مدرسه عالی مرجان در محل استيجاری آغاز شد.

اين موسسـه در اواخـر سال 1351 با نام مدرسه عـالی علوم اراك وابسته به دانشـگاه تربيـت معلم تهران و بـا مديريت دولتی فعاليـت خود را ادامـه داد و در آذرمـاه ســال 1368 ايـن موسسه به طور مسـتقل و با عنـوان دانشـگاه تربيـت معلم اراك فعاليـت خود را پی گرفت. در سال 1375 با تصـويب طـرح جامـع دانشگاه تربيت معلم به دانشـگاه اراك تغيير يافت. در حال حاضـر دانشگاه اراك شامل دانشكـده‌­های علـوم پايه، علوم انسانی، ادبيات و زبان­‌های خارجی، هنر، حقوق و علوم اقتصادی، علوم ورزشی، كشاورزی و منـابع طبيـعی و فنـي و مهنـدسی می‌باشد.

هم اكنون در حدود 300 عضو هيات علمی در 130 رشته در مقاطع كارشناسی، كارشناسی ارشد و دكتری به صورت تمام وقت مشغول به فعاليت های آموزشی و پژوهشی میباشند. بعلاوه، پژوهشكده­‌های انرژي­های تجديدپذير، آب، فناوری های نوين، علوم و فناوری‌های نانو و بيش از 20 شركت فناور در تحقق اقتصاد دانش بنيان و رفع نيازهای صنعت و جامعه در دانشگاه اراك به فعاليت می‌پردازند.دسترسی سریع

هزینه شرکت در مسابقات

پوستر مسابقات

شروع مسابقات در:

تاریخ‌های مهم

ورود به سیستم

کاربر گرامی، در صورتی که ثبت نام نکرده اید روی دکمه ثبت نام کلیک نمایید.
شایان ذکر است جهت شرکت در مسابقه، ارسال پروپوزال و استفاده از کلیه امکانات سایت ثبت نام ضروری می باشد.


ثبت نام

ثبت نام اولیه در سیستم برای همگان رایگان می‌باشد.

حامیان مسابقات